Endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet medregnet folketrygden for 1990, kapitlene 1100, 1102, 1103, 1110, 1112, 1114, 1124, 1126, 1132, 1134, 1136, 1138, 1140, 1142, 1145, 1146, 1148, 2411, 2470, 4112 (ny) og 5311

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 3, Budsjett-innst. S. nr. 9 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 16.11.1989 Budsjett-innst. S. nr. 9 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.1989

   Behandlet i Stortinget: 21.11.1989