Endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet medregnet folketrygden for 1990, kapitlene 400, 405, 410, 412, 415, 430 og 440

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 3, Budsjett-innst. S. nr. 4 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 15.11.1989 Budsjett-innst. S. nr. 4 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.11.1989

   Behandlet i Stortinget: 23.11.1989