Representantforslag om økt kapasitet i sykehusene og kortere ventetid for pasientene

Dokument 8:62 S (2013-2014), Innst. 60 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Otterstad, Freddy de Ruiter, Ruth Grung, Tove Karoline Knutsen, Torgeir Micaelsen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 20.11.2014 Innst. 60 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet fem forslag fra Arbeiderpartiet om tiltak for å øke kapasiteten i sykehusene og redusere ventetiden for pasientene. To av forslagene fikk støtte fra Sosialistisk Venstreparti.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2014

   Behandlet i Stortinget: 08.12.2014