Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Prop. 27 S (2014-2015), unntatt kap. 542 og 3595, Innst. 106 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2014 Innst. 106 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet 2014 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kap. 500 Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kap. 510 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, kap. 2445 og 5445 Statsbygg, kap. 540 og 3540 Direktoratet for forvaltning og IKT, kap. 572 Rammetilskudd til kommuner, kap. 575 Ressurskrevende tjenester, kap. 581 Bolig- og bomiljøtiltak og kap. 2412, 5312 og 5615 Husbanken.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2014

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2014