Representantforslag om økt kapasitet og frekvens i lokaltogtrafikken

Dokument 8:48 S (2014-2015), Innst. 227 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Abid Q. Raja, André N. Skjelstad, Iselin Nybø, Ketil Kjenseth, Ola Elvestuen, Terje Breivik, Trine Skei Grande Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 14.04.2015 Innst. 227 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med bakgrunn i representantforslag fra Venstre har Stortinget enstemmig fattet vedtak der regjeringen bes fremme forslag om økt kapasitet og frekvens for lokaltogtrafikken.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.04.2015

   Behandlet i Stortinget: 12.05.2015