Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2015 Innst. 10 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt budsjettet for 2016 for rammeområde 14 - konstitusjonelle institusjoner. Det er bevilget 2 524 429 000 kroner. Rammeområdet omfatter bevilgninger til Det kongelige hus og til Stortinget og dets underliggende institusjoner; Riksrevisjonen, Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen), Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget), Ombudsmannsnemnda for Forsvaret og ny Nasjonal institusjon for menneskerettigheter. En samlet komité sto bak innstillingen, og Stortingets vedtak om bevilgning til rammeområde 14 var enstemmig.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2015

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2015