Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen)

Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 8 S (2015-2016) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2015 Innst. 8 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet de kapitler og poster i Prop 1 S (2015-2016) med Prop 1 S Tillegg 1 (2015-2016) som ble fordelt til næringskomiteen i henhold til Innst. 1 S (2015-2016). Stortinget har fordelt Kr. 4 889 780 000 på kapitler og poster på ramme 9, kr. 203 359 000 på kapitler og poster på ramme 10 og kr. 16 790 348 000 på kapitler og poster på ramme 11.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2015

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2015