Representantforslag om nye kjønnsnøytrale titler til erstatning for helsesøster og jordmor

Dokument 8:20 S (2015-2016), Innst. 227 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André N. Skjelstad, Ketil Kjenseth, Pål Farstad Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 07.04.2016 Innst. 227 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet forslaget i et representantforslag fra Venstre om nye kjønnsnøytrale titler til erstatning for helsesøster og jordmor. Flertallet i helse- og omsorgskomiteen mener at kjønnsnøytrale yrkestitler kan være et positivt tiltak for å rekruttere medarbeidere av begge kjønn, men at eventuelle navneendringer bør komme etter initiativ fra relevante fagmiljøer, og ikke fra Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.04.2016

   Behandlet i Stortinget: 28.04.2016