Representantforslag om et felles løft for god integrering

Dokument 8:37 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, Jonas Gahr Støre, Knut Arild Hareide, Marit Arnstad, Trond Helleland, Trine Skei Grande Forslag fra (A), (H), (FrP), (KrF), (Sp), (V)

Saksgang

  1. Status