Representantforslag om lokalsykehus i Flekkefjord, Narvik og Odda

Dokument 8:59 S (2016-2017), Innst. 275 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Fredrik Grøvan, Kjell Ingolf Ropstad, Knut Arild Hareide, Olaug V. Bollestad Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 09.05.2017 Innst. 275 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet to representantforslag om lokalsykehusene i Flekkefjord, Narvik og Odda. Forslagene i innstillingen om akuttberedskapen ved sykehusene i Narvik og Odda fikk ikke flertall. Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne støttet forslagene. Når det gjelder Odda sjukehus viser komiteens flertall bestående av medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, til brev fra helse- og omsorgsministeren av 8. mai 2017 med forsikringer om en grunnleggende akuttberedskap for befolkningen i Odda. Brevet er tatt inn som vedlegg i komiteens innstilling.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.05.2017

   Behandlet i Stortinget: 15.05.2017