Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Representantforslag om utviklingshemmedes rettigheter og likeverd og om tiltak som styrker de grunnleggende rettighetene til mennesker med utviklingshemming

Dokument 8:172 S (2017-2018), Innst. 377 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Jørgen Bekkevold, Olaug Vervik BollestadSaken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteenForslag fra (KrF)Innstilling avgitt 31.05.2018Innst. 377 S (2017-2018)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget vedtok at det skal legges frem en melding med forslag til tiltak for at utviklingshemmede skal få oppfylt sine menneskerettigheter på lik linje med andre, herunder: - rett til å uttrykke sin mening eller hevde sin rett. - rett til arbeid, herunder tilrettelagt yrkesfagutdanning. - rett til helsetjenester av god kvalitet. - muligheter til å ta et andre år på folkehøgskole. - gjennomgå erfaringene med vergemålsloven og foreslå nødvendige lovendringer. - tilrettelagt undervisning i den ordinære skolen og universell utforming. - mulighet til å kjøpe og eie egen bolig. - sikre at tjenesteapparatet er godt koordinert og har tilstrekkelig kompetanse. - kartlegge praksis mellom kommuner og fylkeskommuner, når det gjelder skolefritidsordning fra 4. årstrinn til og med videregående, samt hvem som skal dekke slike tjenester. - sikre alle mulighet for meningsfylte fritidsaktiviteter og livssynsutøvelse. I tillegg tettere involvering av funksjonshemmedes organisasjoner.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 31.05.2018

  Behandlet i Stortinget: 12.06.2018