Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Kommuneproposisjonen 2021

Prop. 105 S (2019-2020), Innst. 383 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementetSaken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteenInnstilling avgitt 11.06.2020Innst. 383 S (2019-2020)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet Kommuneproposisjonen 2021, jf. Innst. 383 S (2019-2020). Stortinget har vedtatt å gi Kommunal- og moderniseringsdepartementet fullmakt til å fordele etter skjønn 1 377 mill. kroner for 2021. Beløpet foreslås bevilget over kap. 571 Rammetilskudd til kommuner og kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner. Stortinget har videre vedtatt flere anmodninger til regjeringen. Disse omhandler frivilligsentralene, retningslinjer og tilskuddsordning i forbindelse med fergeavløsningsordningen, behovet for kompensasjon til kommunesektoren, samlede økonomiske konsekvenser av koronapandemien for kommunesektoren i 2020, toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester, fordeling av ekstrabevilgning til fergefylkene, vedlikehold og investering i fylkesveinettet, og situasjonen for kollektivtransporten og hvordan fylkeskommunene kompenseres for reduserte inntekter som følge av smitteverntiltak som reduserer kapasiteten.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 11.06.2020

  Debattert i Stortinget 17.06.2020
  Votert i Stortinget 17.06.2020