Riksrevisjonens årlige rapport om revisjon - fra statsbudsjett tilstatsregnskap 2020

Dokument 1 (2021-2022) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen

Saksgang