Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Klima- og miljøministeren KLD (1 - 1 av 1)
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:19 (2018-2019)

  Innlevert: 02.10.2018

  Sendt: 03.10.2018

  Besvart: 10.10.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  I naturmangfoldloven § 7 kan vi lese at Prinsippene i §§ 8-12 «skal legges til grunn som retningslinjer». Myndighetene skal legge vekt på disse prinsippene i saksforberedelsen og den konkrete avveiningen. Er ministeren derfor enig i at når vedtak ikke oppfyller kravet i naturmangfoldloven § 7 så kan heller ikke hensynene i §§ 8-12 kan bli vurdert opp mot andre hensyn som f.eks. det lokale selvstyret?