Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Klima- og miljøministeren KLD (1 - 8 av 8)
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til statsministeren

  Dokument nr. 15:126 (2019-2020)

  Innlevert: 21.10.2019

  Sendt: 22.10.2019

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Til behandling

  Det pågår nå en diskusjon i EU om hvorvidt de skal heve sitt klimamål fra et kutt på 40 % til et utslippskutt på 55 % innen 2030 sammenlignet med 1990 eller ikke. Regjeringen har støttet en økning av EUs mål og sagt at Norge vil følge etter. Vil regjeringen øke Norges mål til et utslippskutt på minimum 55 % kutt innen 2030, selv om EU ikke velger å gjøre det?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:112 (2019-2020)

  Innlevert: 18.10.2019

  Sendt: 18.10.2019

  Til behandling

  Når vil regjeringen legge fram sin varslede strategi for sirkulær økonomi, og vil denne strategien sikre at vi resirkulerer det elektroniske avfallet vårt i stedet for å eksportere det til fattige land med dårligere avfallssystemer enn Norge har?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:85 (2019-2020)

  Innlevert: 14.10.2019

  Sendt: 14.10.2019

  Til behandling

  I forbindelse med FN toppmøtet om klimatidligere i høst signerte Norge The Declaration of the Carbon Neutrality Coalition. Erklæringen fokuserer blant annet på behovet for netto-null utslipp av klimagasser. Vil regjeringen neste år legge fram en plan for Stortinget for hvordan Norge skal nå sine klimamål for 2030 og de langsiktige målene for 2050, og vil disse planene legge målet om netto-nullutslipp til grunn og ikke klimanøytralitet?
 • Skriftlig spørsmål fra Jorid Juliussen Nordmelan (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:57 (2019-2020)

  Innlevert: 09.10.2019

  Sendt: 10.10.2019

  Besvart: 18.10.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Mener statsråden at noen av de nye oppgavene fylkeskommunen overtar fra Riksantikvaren bør nedprioriteres, eller hvor mener statsråden at fylkene skal kutte for å kunne følge opp alle oppgavene?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:32 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 07.10.2019

  Besvart: 18.10.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Hva er årsaken til at Enova kutter i støttesatsene for energieffektiviseringstiltak og produksjon av fornybar energi i byggsektoren, hvordan skal dette bidra til at flere, også i lavinntektsgrupper gjennomfører disse, hvilke støttesatser økes og hva er fordelingseffekten for både kutt og økninger?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:13 (2019-2020)

  Innlevert: 03.10.2019

  Sendt: 03.10.2019

  Besvart: 10.10.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Miljøsertifisering av virksomheten er et enkelt men viktig tiltak for å redusere miljøbelastningen fra virksomheten. Hvilke departement, statens direktorat og annen statlig virksomhet er miljø-sertifisert gjennom enten ISO 14001, Miljøfyrtårn eller EMAS?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:12 (2019-2020)

  Innlevert: 03.10.2019

  Sendt: 03.10.2019

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 10.10.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Miljøsertifisering av virksomheten er et enkelt men viktig tiltak for å redusere miljøbelastningen fra virksomheten. Hvilke av landets kommuner og fylkeskommuner er miljø-sertifisert enten gjennom ISO 14001, Miljøfyrtårn eller EMAS og hos hvilke gjelder dette også under-etatene?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1 (2019-2020)

  Innlevert: 01.10.2019

  Sendt: 01.10.2019

  Besvart: 10.10.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Ordningen med styring av oppdrag for Fartøyvernsentrene er avviklet og ingen av verneplanene har gitt virkemidler som bidrar til kontinuitet ved sentrene. Vil statsråden ta initiativ til et møte med de tre fartøyvernsentrene, og har departementet iverksatt tiltak for å følge opp Riksantikvarens evaluering på dette området?