Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Klima- og miljøministeren KLD (1 - 20 av 53)
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1014 (2019-2020)

  Innlevert: 19.02.2020

  Sendt: 20.02.2020

  Til behandling

  Stemmer det at deponiet ved Langøya nå har blitt et avfallsdeponi også for land utenfor Norden, og at det aldri gjøres uanmeldte prøver og kontroller av anlegget?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:986 (2019-2020)

  Innlevert: 17.02.2020

  Sendt: 17.02.2020

  Til behandling

  Kan statsråden bekrefte at de forskjellige lands forpliktelser til Parisavtalen er i tråd med artikkel fra Nettavisen 17.jan i år, alternativt fremskaffe de korrekte tall og forpliktelser fra hvert land?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:959 (2019-2020)

  Innlevert: 14.02.2020

  Sendt: 14.02.2020

  Besvart: 24.02.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Arbeiderpartiet har fremmet et representantforslag om å endre naturmangfoldlovens § 18. Vil Norge, hvis forslaget blir vedtatt, bli nødt til å trekke seg fra Bernkonvensjonen?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:971 (2019-2020)

  Innlevert: 10.02.2020

  Sendt: 17.02.2020

  Til behandling

  I den siste innleveringen av Norges klimamål til FN (NDC 7/2.2020) er målet om at vi skal være klimanøytrale innen 2030 utelatt. 12.12.2015 vedtok Stortinget: «Stortinget ber regjeringen legge til grunn at Norge skal sørge for klimareduksjoner tilsvarende norske utslipp fra og med 1.1.2030, og at klimanøytralitet kan oppnås gjennom EUs kvotemarked, internasjonalt samarbeid om utslippsreduksjoner, kvotehandel og prosjektbasert samarbeid.» Hvorfor har regjeringen utelatt målet om klimanøytralitet i sin siste innsending til FN?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:881 (2019-2020)

  Innlevert: 06.02.2020

  Sendt: 07.02.2020

  Besvart: 14.02.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark er Norges 4. største nasjonalpark. Verdal kommune har nylig vedtatt å ta initiativ til å undersøke mineralforekomstene i deler av nasjonalparken. Å åpne døren på gløtt for mineralutvinning i nasjonalparker vil sette store naturverdier i spill. Mineralutvinning i nasjonalparker medfører ødeleggelse av verneverdiene og vil naturligvis kun kunne gjennomføres om vernet oppheves. Kan statsråden bekrefte at vernet av våre nasjonalparker står støtt, og at disse arealene ikke er aktuelle for mineralutvinning?
 • Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:810 (2019-2020)

  Innlevert: 30.01.2020

  Sendt: 30.01.2020

  Besvart: 05.02.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Vil statsråden sørge for at det blir gitt fellingstillatelse på Elgå-ulven?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:801 (2019-2020)

  Innlevert: 29.01.2020

  Sendt: 29.01.2020

  Besvart: 05.02.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Hva vil statsråden gjøre med ulven i Elgå, skal den avlives eller ønsker statsråden å gjøre nok et forsøk på å flytte ulven?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:794 (2019-2020)

  Innlevert: 29.01.2020

  Sendt: 29.01.2020

  Besvart: 05.02.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Ser statsråden nytten av å stimulere til lagring av karbon i materialer, og vil statsråden vurdere å innføre incentivordninger for å fremme dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:789 (2019-2020)

  Innlevert: 28.01.2020

  Sendt: 28.01.2020

  Besvart: 04.02.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Bilder fra sjøbunnen i Jøssingfjorden som nylig er publisert i Aftenposten tyder på at miljøtilstanden på sjøbunnen i Jøssingfjorden ikke er så god som det tidligere er hevdet. Vil statsråden sørge for en full gjennomgang av arbeidet som er gjort for å undersøke miljøtilstanden i Jøssingfjorden, konsultere regjeringens egne miljørådgivere som Havforskningsinstituttet og sikre at det stilles strengere krav til de undersøkelsene som bedriften gjennomfører og overleverer Miljødirektoratet?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:767 (2019-2020)

  Innlevert: 23.01.2020

  Sendt: 24.01.2020

  Besvart: 03.02.2020 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Kan statsråden legge frem sporingsloggen for ulven V862, slik at den viser ulvens bevegelser etter at den ble flyttet med helikopter fra Engerdal til Kongsvinger (dato og sted)?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:726 (2019-2020)

  Innlevert: 17.01.2020

  Sendt: 20.01.2020

  Besvart: 28.01.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Strendene langs Frierfjorden i Grenland har i lang tid vært forurenset av plastpellets (havfruetårer). Etter stormflo på Østlandet denne uken, rapporteres det om mange havfruetårer flere steder langs Frierfjorden. Det rapporteres om minimum 20 pellets per 10 cm2 i et meter bredt belte. Med 100 km strandlinje kan det bli 200 millioner pellets på land etter floa. Dette er alvorlig forurensning. Er ministeren klar over situasjonen og hva gjøres for å stille de ansvarlige til ansvar slik at dette ikke skjer igjen?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:709 (2019-2020)

  Innlevert: 15.01.2020

  Sendt: 16.01.2020

  Besvart: 23.01.2020 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Det er gledelig at Miljødirektoratet nylig har besluttet å flytte oppdrettsanlegget ved Husevågøy ytterst i Nordfjord. Anlegget kommer i konflikt med den rødlistede blomkålkorallen. I et svar til meg om saken 3/12 2019 sier statsråden at han vil ta initiativ til bedre kartlegging av havbunnen før nye oppdrettsanlegg godkjennes. Det er også veldig bra. Men vil statsråden sørge for at disse undersøkelsene også inkluderer områder det allerede er etablert oppdrett i?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:693 (2019-2020)

  Innlevert: 14.01.2020

  Sendt: 14.01.2020

  Besvart: 23.01.2020 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  På Løvenskioldbanen i Bærum har det i over 60 år blitt brukt giftig, blyammunisjon. Det har i liten grad blitt ryddet opp og mange frykter at bly forurenser nærmiljøet. I bekker nær skytebanen er det blitt målt 40 ganger høyere blyinnhold enn grenseverdiene for drikkevann. I desember ba fylkesmannen Norges skyteforbund om å iverksette strakstiltak. Pålegget gjelder bare en liten del av det forurensede området. Vil statsråden sikre at hele området blir ryddet for blyforurensing og bevilge penger i revidert budsjett?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:670 (2019-2020)

  Innlevert: 09.01.2020

  Sendt: 10.01.2020

  Besvart: 21.01.2020 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  NRK meldte den 8. januar at landslagsskyttere har skutt ulovlig med bly i ni år, selv om dette er forbudt på skytebaner. Mengden ammunisjon kan tilsvare over 100 tonn med bly og det er klart at flere bekker i områder er kraftig forurenset. Hva vil statsråden gjøre for å forhindre at noe slikt skjer igjen?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:647 (2019-2020)

  Innlevert: 07.01.2020

  Sendt: 08.01.2020

  Besvart: 15.01.2020 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Hvert år havner over 1500 tonn små svarte plastkuler fra kunstgressbaner på avveie i naturen. I 2018 vedtok Stortinget å be regjeringen innføre et regelverk som sikrer at vi får samla opp gummigranulat fra eksisterende og nye kunstgressbaner. Dette skulle på plass fra 1. januar 2019. Det er nå over 1 år siden regelverket skulle komme på plass. I et svar til representanten Storehaug 17. april 2018 sier ministeren at regelverket skal komme i løpet av året. Det har fortsatt ikke kommet. Når kommer regelverket på plass?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:643 (2019-2020)

  Innlevert: 06.01.2020

  Sendt: 06.01.2020

  Besvart: 14.01.2020 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Mener statsråden det var en rett avgjørelse av Miljødirektoratet å tillate offentliggjøringen av personer som har søkt om å få delta på lisensjakt på ulv, hvis ja, ser eventuelt statsråden noen betenkeligheter med slik offentliggjøring, og hvilken vekt har forvaltningen lagt på offentlighetslovens § 24?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:636 (2019-2020)

  Innlevert: 06.01.2020

  Sendt: 06.01.2020

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 14.01.2020 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Vil statsråden ta initiativ til å gjøre tiltak, eventuelt lovendring, som hindrer framtidig offentliggjøring av Jegerregistret, og ser statsråden noen betenkeligheter med at slikt register offentliggjøres?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:604 (2019-2020)

  Innlevert: 19.12.2019

  Sendt: 20.12.2019

  Besvart: 09.01.2020 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Statsråden sa til Aftenposten i oktober i fjor at innsatsen de siste ti årene viser at det er mulig å redde kritisk truede arter. Da sa statsråden også at "det jobbes med en kraftig økning av arter med egne handlingsplaner". Det var på det tidspunktet 13 norske arter som hadde handlingsplaner. Tallet er det samme nå, over et år seinere. Hvor lenge skal det jobbes med denne "kraftige økningen av arter med egne handlingsplaner", og når vil vi få flere arter på lista over prioriterte arter?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:595 (2019-2020)

  Innlevert: 18.12.2019

  Sendt: 19.12.2019

  Besvart: 08.01.2020 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Viser til spørsmål 15:516. Opplever at ministeren ikke svarte på spørsmålet om prinsippet med likebehandling i saksbehandling av to borettslag selv om de har ulik størrelse, samt mulighet for å fremme en søknad og få en helhetlig vurdering av prosjektet. Den lokale aktøren er også forundret over at Enova tar kontakt med konkurrenter om andres søknader. Kan derfor statsråden utdype svaret?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:588 (2019-2020)

  Innlevert: 17.12.2019

  Sendt: 18.12.2019

  Besvart: 24.12.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Hva er grunnen til at regjeringen ikke har tilsluttet seg Powering Past Coal Alliance, en allianse som har som formål å fase ut bruken av kull, land som Belgia, Danmark og Tyskland er med?