Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden
Pressekonferanse i Stortinget om koronaloven lørdag 21. mars 2020. Foto: Stortinget.

Pressekonferanse i Stortinget om koronaloven lørdag 21. mars 2020. Foto: Stortinget.

Koronasaker - lenker og søketips

Siden mars 2020 har Stortinget behandlet mange saker knyttet til koronasituasjonen. På denne siden har vi samlet lenker og søketips slik at det blir enklere å finne frem til riktig sak.

Koronaloven med forskrifter

Koronaloven trådte i kraft 27. mars 2020. Med bakgrunn i koronaloven kunne regjeringen gjennom forskrifter utfylle, supplere eller fravike en rekke lover. Koronaloven ble opphevet 27. mai 2020. De midlertidige forskriftene som ble gitt med hjemmel i koronaloven ble opphevet med loven.

Lenke til koronaloven 
Lenke til forlengelse av koronaloven
Lenke til regjeringens koronaforskrifter

Saker om koronasituasjonen behandlet våren 2020

I vårsesjonen 2020 behandlet Stortinget en rekke saker tilknyttet utbruddet av covid-19. Vi har samlet dem i en oversikt som omfatter både budsjettsaker, lovsaker og representantforslag.

Lenke til saksoversikt

Søketips

Det er flere søkebegreper som kan brukes når man leter etter saker som gjelder koronasituasjonen. Blant de mest brukte søkebegrepene er: covid-19, koronavirus, koronakrisen, virusutbrudd, krisepakker, pandemi og karantene. Vær oppmerksom på at begrepsbruken kan variere mellom ulike fagområder.

Stortinget har en temastruktur som ordner saker etter tema. For saker som gjelder koronasituasjonen, vil særlig temaet FOLKEHELSE være aktuelt. Men det vil også være en rekke andre temaer som er aktuelle, for eksempel STATSBUDSJETT, HELSEVESEN, NÆRINGSLIV og KULTUR.

På søkesidene kan man spesifisere om man leter etter lovsak, budsjettsak eller alminnelig sak – feks et representantforslag. For gjenfinning av lovsaker er Lovdata et godt og supplerende hjelpemiddel.

Om smittevernloven og Covid-19-forskriften

Regjeringen har særlig fullmakt etter smittevernlovens § 7-12 til å gi bestemmelser av lovmessig innhold for å trygge folkehelsen når et utbrudd eller fare for utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom truer folkehelsen og det foreligger fare ved å vente. For å finne oppdatert informasjon om smittevern, vil vi derfor anbefale regjeringens nettsider.

Covid-19-forskriften skal fastsette smittevernfaglige tiltak og å hindre smittespredning og sikre at helsetjenesten har nok kapasitet. I covid-19-forskriften står det til enhver tid gjeldende regelverk. Forskriften skal også sikre at tiltakene som iverksettes er samordnet. 

Lenke til covid-19-forskriften (Lovdata)

Informasjon fra regjeringen

Regjeringens nettsider om koronasituasjonen inneholder oversikt over nasjonale tiltak, veiledere og retningslinjer, samt informasjon om gjeldende forskrifter.

Lenke til regjeringens samleside om koronasituasjonen

Særskilt komité for koronasaker

Den 16. mars 2020 vedtok Stortinget å nedsette en særskilt komité som skal være klar til å behandle spesielle saker vedrørende korona-krisen.

Lenke til koronakomiteens nettside

Sist oppdatert: 15.11.2023 12:59
: