Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 20 av 61)

Ingen saksordførar (13)

Amundsen, Per-Willy (1)

 • Svalbardbudsjettet 2019

  Prop. 1 S (2018-2019), Innst. 17 S (2018-2019)

  Svalbardbudsjettet 2019

  Saksordførar: Amundsen, Per-Willy
  Behandla: 13.12.2018

  Budsjett | Debatt og vedtak

Andersen, Karin (4)

Asheim, Henrik (11)

 • Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2019

  Prop. 114 S (2018-2019), Innst. 391 S (2018-2019)

  Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2019

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Asheim, Henrik
  Behandla: 21.06.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

  Prop. 115 LS (2018-2019), Innst. 391 S (2018-2019)

  Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Asheim, Henrik
  Behandla: 21.06.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak