Offentlige kvalitetsindukatorer for norske sykehus

Dokument nr. 8:103 (2006-2007), Innst. S. nr. 154 (2007-2008)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Harald T. Nesvik, Jan-Henrik Fredriksen, Vigdis Giltun Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Tilråding levert 28.02.2008 Innst. S. nr. 154 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om at det skal utarbeides flere kvalitetsindikatorer for norske sykehus. Forslaget fikk støtte fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre og ble dermed ikke vedtatt. Stortingsflertallet bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet viste til det arbeidet som er i gang med å utvikle kvalitetsindikatorer for sykehusene, og med stemmene fra disse partiene ble det vedtatt at forslaget skal vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.02.2008

   Behandla i Stortinget: 07.03.2008