Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (S-delen)

Prop. 120 LS (2014-2015), Innst. 360 S (2014-2015)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 12.06.2015 Innst. 360 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 12.06.2015

   Behandla i Stortinget: 19.06.2015