Stortinget.no

logo
Hopp til innhald
Til framsida

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (S-delen)

Prop. 120 LS (2014-2015), Innst. 360 S (2014-2015)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå FinansdepartementetSaka er behandla i finanskomiteenTilråding levert 12.06.2015Innst. 360 S (2014-2015)

Saksgang

Status

 • Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og oppmodingar

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og tilråding

  Tilråding levert 12.06.2015

  Behandla i Stortinget: 19.06.2015