Antatt EØS-relevante rettsakter

Oversikt over antatt EØS-relevante rettsakter og andre sentrale politikkdokumenter fra Europakommisjonen

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no

Gjennom EØS-avtalen blir mange av de rettsaktene som foreslås av Europakommisjonen senere del av norsk rett. For å bidra til tidlig oppmerksomhet om disse rettsaktene, har Stortinget siden juni 2011 mottatt de antatt EØS-relevante forslagene fra Europakommisjonen via EFTA-sekretariatet i Brussel. Nedenfor finnes en oversikt over de forslagene Stortinget har mottatt. Oversikten omfatter også enkelte andre sentrale meldinger og politikkdokumenter fra Kommisjonen.

Merknad: Det arbeides nå med å oppdatere oversikten med forslag som er mottatt fra juni 2011 til april 2013.

Avgrens utvalet

Antatt EØS-relevante rettsakter
Dato Antatt EØS-relevante rettsakter KOM-nummer
07.06.2021 Bærekraftsrapportering KOM(2021)189
08.02.2021 Deling av ikke-personlige data KOM(2020)767
18.10.2021 EU-program: Veien mot det digitale tiåret KOM(2021)574
22.11.2021 Europeisk ungdomsår i 2022 KOM(2021)634
19.08.2021 EUs klimapakke – Klar for 55 KOM(2021)551, KOM(2021)552, KOM(2021)554, KOM(2021)555, KOM(2021)556, KOM(2021)557, KOM(2021)558, KOM(2021)559, KOM(2021)561, KOM(2021)562, KOM(2021)563, KOM(2021)564, KOM(2021)567, KOM(2021)571
22.11.2021 Gradvis innføring av nye regler for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk KOM(2021)627
17.08.2021 Grønne obligasjoner KOM(2021)391
18.10.2021 Harmonisering av ladere KOM(2021)547
23.03.2021 Importkontroll av animalske produkter med hensyn til antimikrobielle stoffer KOM(2021)108
17.08.2021 Informasjon om investeringer KOM(2021)397, KOM(2021)399
24.03.2021 Internasjonal gjesting i offentlige mobilkommunikasjonsnett KOM(2021)85
07.06.2021 Konkurransevridning ved utenlandske subsidier KOM(2021)223
03.06.2021 Kritisk infrastruktur KOM(2020)829
07.06.2021 Maskindirektivet KOM(2021)202
03.06.2021 Midlertidige bestemmelser for utslippsgrenser pga. covid-19 KOM(2021)254
22.11.2021 Persistente organiske miljøgifter KOM(2021)656
07.06.2021 Regelverk om kunstig intelligens KOM(2021)206
22.11.2021 Regler for forsikringsselskaper KOM(2021)581, KOM(2021)582
08.02.2021 Revisjon av batteriforordningen KOM(2020)798
18.10.2021 Sikring av relevant medisinsk utstyr ved en folkehelsekrise KOM(2021)577
17.08.2021 Styrket forbrukerbeskyttelse KOM(2021)347, KOM(2021)346
23.03.2021 Tiltak for å sikre likelønn for menn og kvinner KOM(2021)93
17.08.2021 Tiltak mot hvitvasking KOM(2021)420, KOM(2021)423, KOM(2021)422, KOM(2021)421
08.02.2021 Transeuropeiske nettverk på energiområdet KOM(2020)824
24.03.2021 Yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier KOM (2021)71