Rise, Lars

Rise, Lars (1955-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Telemark 2013-2017
Ansiennitet:
8 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri