Helse- og omsorgskomiteen

Komiteens arbeidsområder er helsetjenester, pleie- og omsorgstjenester, folkehelsearbeid, rusmiddelpolitikk og legemidler.

Komiteens medlemmer

Helse- og omsorgskomiteens medlemmer.

Komiteens høringer

Komiteenes høringer er åpne for publikum. Høringene foregår i Akersgata 18 eller Nedre Vollgate 20.

Søknad om deltakelse på høring sendes på eget skjema og finnes via
samlet oversikt over komiteens høringer.

Høringsinstanser skal sende et notat på inntil to sider om punkter de vil ta opp med komiteen, som vedlegg til e-post i forkant av høringen – se den aktuelle sakssiden for nøyaktig frist. Komiteens medlemmer vil bruke notatet til å forberede spørsmål. Om ønskelig kan ytterligere skriftlig materiale tas med i 18 eksemplarer til høringen.

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over avgivelsesfrister for innstillinger

Kontaktinformasjon

Postadresse

Helse- og omsorgskomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: helse-omsorg@stortinget.no

Komitésekretær

Kirsten Gjemdal
Telefon: 23 31 31 40

Komitésekretariatet

Rune Flaten
Telefon: 23 31 37 73

Stortingsarkivet

Lars B. Gustavsen
Telefon: 23 31 36 68

Aktuelt

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti Periode
Leder Nesvik, Harald T. FrP 19.10.2005-30.09.2009
Første nestleder Skjælaaen, Rune J. Sp 19.10.2005-22.09.2008
Første nestleder Vedum, Trygve Slagsvold Sp 07.10.2008-30.09.2009
Andre nestleder Bøhler, Jan A 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Asphjell, Jorodd A 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Ballo, Olav Gunnar SV 24.10.2007-30.09.2009
Medlem Dåvøy, Laila KrF 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Fredriksen, Jan-Henrik FrP 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Giltun, Vigdis FrP 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Ludvigsen, Gunvald V 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Lønning, Inge H 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Mandt, Sonja A 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Olsen, Gunn A 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Sjøli, Sonja Irene H 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Teigen, Dag Ole A 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Thorkildsen, Inga Marte SV 19.10.2005-24.10.2007
Medlem Vedum, Trygve Slagsvold Sp 22.09.2008-07.10.2008