Næringskomiteen

Komiteens arbeidsområder er nærings-, industri- og handelsvirksomhet, skipsfart, statlig eierskapspolitikk, statsgaranti ved eksport mv., konkurranse- og prispolitikk, landbruk, jordbruksavtalen, matpolitikk, fiskeri, fangst, akvakultur og laksefiske.

Medlemmer

Næringskomiteens medlemmer.

Høringer og skriftlige innspill

Komiteens høringer er normalt åpne for publikum, men på grunn av koronakrisen avholdes nå som hovedregel videokonferansehøringer, eller det bes om skriftlige innspill. 

Videokonferansehøringene blir direkte overført på Stortingets nettsider.

Et eget skjema benyttes til søknad om deltakelse på høring eller innsending av skriftlige innspill. Det finnes via oversikt over komiteens høringer og skriftlige innspill.

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over innstillinger komiteen skal avgi

Kontaktinformasjon

Postadresse

Næringskomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: naering@stortinget.no

Komitésekretær

Hilde Markhus
Telefon: 23 31 30 70

Komitésekretariatet

Ida H. Midtbø
Telefon: 23 31 37 56

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti Periode
Leder Ludvigsen, Svein H 21.10.1993-30.09.1997
Nestleder Angelsen, Peter Sp 21.10.1993-30.09.1997
Sekretær Engseth, William A 21.10.1993-30.09.1997
Medlem Berge, Syver Sp 21.10.1993-30.09.1997
Medlem Devold, Kristin Krohn H 21.10.1993-30.09.1997
Medlem Eng, Sigrun A 21.10.1993-30.09.1997
Medlem Guttormsen, Ulf A 21.10.1993-30.09.1997
Medlem Halvorsen, Gunnar A 21.10.1993-30.09.1997
Medlem Hedstrøm, Øystein FrP 21.10.1993-30.09.1997
Medlem Husøy, Inger Lise A 21.10.1993-30.09.1997
Medlem Johansen, Reidar SV 21.10.1993-30.09.1997
Medlem Lie, Lars Gunnar KrF 21.10.1993-30.09.1997
Medlem Nistad, Astrid Marie A 21.10.1993-30.09.1997
Medlem Skogholt, Einar Olav A 21.10.1993-30.09.1997
Medlem Weberg, Dag C. H 21.10.1993-30.09.1997
Medlem Aarrestad, Unn Sp 21.10.1993-30.09.1997