Næringskomiteen

Komiteens arbeidsområder er nærings-, industri- og handelsvirksomhet, skipsfart, statlig eierskapspolitikk, statsgaranti ved eksport mv., konkurranse- og prispolitikk, landbruk, jordbruksavtalen, matpolitikk, fiskeri, fangst, akvakultur og laksefiske.

Medlemmer

Se oversikt over medlemmene i næringskomiteen

Komiteens høringer

Komiteenes høringer er åpne for publikum. Høringene foregår i Akersgata 18 eller Nedre Vollgate 20.

Søknad om deltakelse på høring sendes på eget skjema og finnes via
samlet oversikt over komiteens høringer.

Komiteen ber om at høringsinstansene sender høringsnotater sammen med søknaden, eventuelt til komiteens postmottak i forkant av høringen. Om ønskelig kan ytterligere skriftlig materiale tas med i minst 18 eksemplarer til høringen.

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over innstillinger komiteen skal avgi

Kontaktinformasjon

Postadresse

Næringskomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: naering@stortinget.no

Komitésekretær

Marit Halleraker
Telefon: 23 31 30 70

Komitésekretariatet

Fredrik Giertsen
Telefon: 23 31 37 48

Stortingsarkivet

Andreas Kerr-Wang
Telefon: 23 31 26 69

Aktuelt

 • Foto: iStockphoto.

  Jordbruksoppgjøret – høring

  Næringskomiteen avholder åpen høring om jordbruksoppgjøret onsdag 24. mai fra kl. 11.30. Det er påmeldingsfrist kl. 23.59 mandag 22. mai.

  (16.05.2017)
 • Illustrasjon

  Skriftlige innspill – Dokument 8:103 S (2016–2017)

  Næringskomiteen legger ikke opp til høring i Dokument 8:103 S (2016–2017) «Representantforslag om innføring av et produksjonsvederlag for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret innenfor territoriallinjen», men imøteser snarlige skriftlige innspill.

  (28.04.2017)
 • Illustrasjon

  Skriftlige innspill – Prop. 119 L (2016–2017)

  Næringskomiteen legger ikke opp til høring i Prop. 119 L (2016–2017) Endringar i havressurslova m.m. (regulering av turistfiskenæringa m.m.), men imøteser snarlige skriftlige innspill.

  (28.04.2017)
 • Illustrasjon

  Skriftlige innspill – Prop. 112 L (2016–2017)

  Næringskomiteen legger ikke opp til høring i Prop. 112 L (2016–2017) Endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling), men imøteser snarlige skriftlige innspill.

  (28.04.2017)

Gå til nyhetsarkivet

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti Periode
Leder Brekk, Lars Peder Sp 19.10.2005-04.10.2007
Leder Moe, Ola Borten Sp 04.10.2007-30.09.2009
Første nestleder Eldegard, Gunvor A 19.10.2005-30.09.2009
Andre nestleder Korsberg, Øyvind FrP 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Asmyhr, Hans Frode Kielland FrP 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Eng, Sigrun A 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Fostervold, Kåre FrP 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Gullvåg, Steinar A 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Hansen, Sigvald Oppebøen A 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Hansen, Torbjørn H 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Haugen, Arne L. A 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Kongshaug, Leif Helge V 19.10.2005-30.09.2009
Medlem Løvik, Petter H 19.10.2005-03.12.2007
Medlem Malvik, Ingvild Vaggen SV 19.10.2005-18.10.2007
Medlem Nørve, Elisabeth Røbekk H 09.01.2008-30.09.2009
Medlem Ryan, Inge SV 24.11.2007-30.09.2009
Medlem Sørfonn, Ingebrigt S. KrF 19.10.2005-30.09.2009