Biografier

Her er biografiene til stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer tilbake til 1945. Biografiene kan også finnes ved å skrive representantens navn i søkefeltet. Vararepresentanter biograferes vanligvis ikke. NB: Det er fortsatt flere som ikke har sendt inn sine biografiopplysninger etter stortingsvalget i 2017. Det er frivillig å oppgi disse opplysningene.

Historiske biografier

Les også biografiene til Christian Magnus Falsen, Anna Rogstad, Johan Sverdrup og Wilhelm Frimann Koren Christie: Historiske biografier.

Finn representant

Biografier
Navn Parti Periode

B

Birkeland, Louise Margrethe Kristelig Folkeparti 1950-1953
Birkeland, Ruth Sosialistisk Venstreparti 2009-2013
Birkeland, Turid Arbeiderpartiet 1985-1989
Bjarmann-Simonsen, Daniel Høyre 2009-2013
Bjartveit, Eleonore Kristelig Folkeparti 1981-1993
Bjelde, Hilde-Gunn Arbeiderpartiet 2005-2009
Bjella, Lars T. Senterpartiet 1950-1977
Bjelland, Jakob Senterpartiet 2009-2025
Bjellaanes, Halvor Venstre 1965-1969
Bjerkaker, Trygve Arbeiderpartiet 1965-1969
Bjerkan, Tordis Mathilde Høyre 1950-1953
Bjerke, Olaf Norges Kommunistiske Parti 1954-1957
Bjerke, Siri Arbeiderpartiet 1997-2005
Bjerke, Wenche A. S. Fremskrittspartiet 2013-2017
Bjerkedok, Henny Kristelig Folkeparti 1997-2001
Bjerkeseth, Haldor Kristelig Folkeparti 1950-1953
Bjerkholt, Boye Venstre 2017-2021
Bjerkholt, Aase Arbeiderpartiet 1958-1973
Bjerknes, Bente Kristelig Folkeparti 2009-2013
Bjerknesli, Lise Mari Senterpartiet 2013-2017
Bjerkås, Marit Arbeiderpartiet 2017-2025
Bjerløv, Gert Kristelig Folkeparti 1973-1977
Bjertnes, Wenche Arbeiderpartiet 2005-2009
Bjertnæs, Anne Høyre 2021-2025
Bjerve, Petter Jakob Arbeiderpartiet
Bjordal, Dominikus Nagell Venstre 1981-1985
Bjorvatn, Torbjørn Kristelig Folkeparti 1989-1993
Bjorvatn, Øyvind Det Nye Folkepartiet 1965-1981
Bjorøy, Marianne S. Arbeiderpartiet 2013-2017
Bjuland, Hadle Rasmus Kristelig Folkeparti 2021-2025
Bjuland, Olaus Trygve Kristelig Folkeparti 2017-2021
Bjune, Ole Kristian Kristelig Folkeparti 1973-1981
Bjurholt, Roy Fremskrittspartiet 2013-2017
Bjurstrøm, Hanne Inger Arbeiderpartiet
Bjørbæk, Synne Høyforsslett Rødt 2021-2025
Bjørdal, Fredric Holen Arbeiderpartiet 2013-2021
Bjøreng, Eva Arbeiderpartiet 2005-2009
Bjørgan, Linda Arbeiderpartiet 1985-1989
Bjørheim, Petter Fremskrittspartiet 1989-1993
Bjørke, Hilde Mari Sosialistisk Venstreparti 2013-2021
Bjørke, Nils T. Senterpartiet 2017-2025
Bjørkesett, Herbrand Senterpartiet 1965-1969
Bjørkhaug, Karin Kirsti Bakklund Kristelig Folkeparti 2005-2013
Bjørklund, Kjetil Sosialistisk Venstreparti 2001-2005
Bjørkly, Silja Ekeland Høyre 2001-2005
Bjørkaas, Olav Arbeiderpartiet 1969-1973
Bjørlo, Alfred Jens Venstre 2021-2025
Bjørlo, Grethe Westergaard Arbeiderpartiet 1969-2001
Bjørlo, Marit Arbeiderpartiet 1993-1997
Bjørlykke, Torild Thue Høyre 1989-1993
Bjørløw, Aud Irene Kristelig Folkeparti 1997-2005
Bjørn, Rolf Ketil Sosialistisk Venstreparti 1989-1997
Bjørndalen, Marius Arbeiderpartiet 2021-2025
Bjørnebekk, Jon Sosialistisk Venstreparti 1993-1997
Bjørnebekk-Waagen, Fredrik Arbeiderpartiet 2009-2017
Bjørnestad, Paal A. Fremskrittspartiet 1989-1993
Bjørnflaten, Anne Marit Arbeiderpartiet 2005-2013
Bjørnflaten, Nils Fremskrittspartiet 1985-2009
Bjørnholt, Armand Arbeiderpartiet 1961-1965
Bjørnsen, Einar Venstre 1954-1957
Bjørnsen, Helge Sosialistisk Venstreparti 1997-2005
Bjørnsen, Kari Sofie Høyre 2021-2025
Bjørnset, Asbjørn Sosialistisk Venstreparti 1973-1993
Bjørnstad, Hugo Arbeiderpartiet 2001-2017
Bjørnstad, Inger Johanne Venstre 2009-2013
Bjørnstad, Jan Eilert Arbeiderpartiet 1977-1981
Bjørnstad, Kjersti Senterpartiet 2021-2025
Bjørnstad, Knut Senterpartiet 1961-1969
Bjørnstad, Sivert Fremskrittspartiet 2013-2025
Bjørnstad, Vidar Arbeiderpartiet 1993-2009
Bjørnvik, Henning Kristian Høyre 1945-1949
Bjørnø, Alf Martin Arbeiderpartiet 1973-1985
Bjørnø, Christian Tynning Arbeiderpartiet 2013-2021
Bjørnø, Sten Egil Arbeiderpartiet 1985-1989
Bjørnøy, Helen Sosialistisk Venstreparti
Bjørsvik, Kjell Kristelig Folkeparti 1969-1973
Bjørsvik, Sverre Kristelig Folkeparti 1954-1957
Bjørung, Per Martin Anders Langes Parti 1973-1977
Bjåland, Ivar Helmer Arbeiderpartiet 1950-1953
Bjaaland, Oda Helene Arbeiderpartiet 1985-1989
Blakset, Leiv Senterpartiet 1977-1993
Blakstad, Annie Høyre 1977-1981
Blakstad, Eli Senterpartiet 1993-2017
Blankenborg, Haakon Arbeiderpartiet 1977-2005
Blattmann, Aud Arbeiderpartiet 1981-2001
Blattmann, Trond Henry Arbeiderpartiet 2013-2017
Blegen, Audun Høyre 2001-2009
Bleikvassli, Siw Høyre 2013-2017
Blich, Gunvor Høyre 1969-1977
Blikra, Jone Arbeiderpartiet 2021-2025
Blikø, Hilmar Petter Arbeiderpartiet 1985-1989
Blime, Trine-Lise Østlund Høyre 2013-2021
Blom, Jørgen Venstre 1993-1997
Blomberg, Terje Arbeiderpartiet 1993-1997
Blomholt, Ann Kristin Sosialistisk Venstreparti 2001-2005
Blom-Kalstø, Birger Høyre 1969-1981
Blomseth, Jan Fremskrittspartiet 2005-2017
Blomstereng, Anne Marie Arbeiderpartiet 1989-1993
Blomsøy, Edvard Sosialistisk Folkeparti 1965-1969
Blostrupmoen, Tor Olav Arbeiderpartiet 1985-1993