Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Nylund, Ingrid

Nylund, Ingrid (1947-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 1989-1993
Ansiennitet:
3 år, 189 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter