Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2004 vedrørende rammeområde 9 Nærings- og handelsdepartementet, rammeområde 10 Fiskeridepartementet og rammeområde 11 Landbruksdepartementet

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 4. desember 2003

Olav Akselsenleder og ordf. for kap. 900, 1000, 1100, 3900, 4000 og 4100

Bendiks H. Arnesen ordf. for kap. 909, 1143, 1145, 2415, 4143 og 4145

Rigmor Andersen Eide ordf. for kap. 912, 1030 og 4030

Åsa Elvik ordf. for kap. 904, 1148 og 3904

Odd Roger Enoksenordf. for kap. 922, 924, 1040, 1112, 3922, 3961, 4040 og 5609

Grethe Fossli ordf. for kap. 1150, 2421, 4150 og 5325

Aud Gaundalordf. for kap. 913 og 938

Olaf Gjedrem ordf. for kap. 929, 1115, 1146, 3958, 4107, 4115 og 4146

Øystein Hedstrøm ordf. for kap. 901, 902, 930, 953, 960, 3901, 3902, 3930 og 3960

Ivar Kristiansen ordf. for kap. 950, 1001 og 3950

Michael Momyr ordf. for kap. 905, 908, 934, 939, 1161, 3908 og 3939

Erlend Nornes ordf. for kap. 907, 914 og 3907

Inge Ryan ordf. for kap. 910, 1147, 1151 og 4147

Lodve Solholm ordf. for kap. 906, 937, 1050 og 3906