Innstilling fra sosialkomiteen om lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven)

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i sosialkomiteen, den 13. november 2003

John I. Alvheim Olav Gunnar Ballo
leder ordfører