Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste mv.

Dette dokument

Tilhører sak

Til Odelstinget

Oslo, i justiskomiteen, den 10. juni 2004

Trond Helleland Finn Kristian Marthinsen
leder ordfører