Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 20. november 2008

May-Helen Molvær Grimstad Ulf Erik Knudsen
leder ordfører