Innstilling fra finanskomiteen om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i finanskomiteen, den 9. juni 2009

Reidar Sandal Svein Flåten
leder ordfører