Innstilling frå samferdselskomiteen om ein del saker på Samferdselsdepartementets område

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i samferdselskomiteen, den 9. juni 2000

Oddvard Nilsen

leiar

Ola Røtvei

ordførar

May Britt Vihovde

sekretær