Innstilling frå sosialkomiteen om verdiar for den norske helsetenesta

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i sosialkomiteen, den 13. mars 2001

John I. Alvheim

leiar

Sonja Irene Sjøli

ordførar

Are Næss

sekretær