Innstilling fra kommunalkomiteen om et velfungerende arbeidsmarked

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 212 (2003-2004)
  • Kildedok: St.meld. nr. 19 (2003-2004) med unntak av kap. 5
  • Dato: 27.05.2004
  • Utgiver: Kommunalkomiteen
  • Sidetall: 28

Til Stortinget

Oslo, i kommunalkomiteen, den 27. mai 2004

Magnhild Meltveit Kleppa

leder

Peter Skovholt Gitmark

ordfører