Innstilling fra finanskomiteen om forvaltning av Statens pensjonsfond i 2008

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 2. juni 2009

Reidar Sandal

Hans Olav Syversen

leder

ordfører