Innstilling fra finanskomiteen om bevilgningsendringer i statsbudsjettet for 2011 (overgangsregler for pensjonister)

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 17. februar 2011

Ulf Leirstein

Thomas Breen

fung. leder

ordfører