Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om endringer i valgloven og kommuneloven (ombudsplikten, forsegling av valgurner mv.)

Dette dokument

  • Innst. 286 L (2010–2011)
  • Kildedok: Prop. 64 L (2010–2011)
  • Dato: 29.03.2011
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 24

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 29. mars 2011

Anders Anundsen

Jette F. Christensen

leder

ordfører