Innstilling fra finanskomiteen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 10. juni 2011

Torgeir Micaelsen

Jørund Rytman

leder

ordfører