Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2010

Dette dokument

  • Innst. 255 S (2011–2012)
  • Kildedok: Dokument 3:2 (2011–2012)
  • Dato: 24.04.2012
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 48

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 24. april 2012

Anders Anundsen

Per-Kristian Foss

leder

ordfører