Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner, Svein Flåtten, Gunnar Gundersen, Elisabeth Aspaker, Øyvind Halleraker og Lars Myraune om en ny giv for små og mellomstore bedrifter

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 22. november 2012

Terje Aasland

Harald T. Nesvik

leder

ordfører