Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag fra Trine Skei Grande og Hallgeir H. Langeland om rett til asyl (Dokument 12:14 (2011–2012) )

Dette dokument

  • Innst. 184 S (2013–2014)
  • Kildedok: Dokument 12:14 (2011–2012)
  • Dato: 07.05.2014
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 7

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 7. mai 2014

Martin Kolberg

Helge Thorheim

leder

ordfører