Innstilling fra finanskomiteen om Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 30. mai 2016

Hans Olav Syversen

Svein Flåtten

leder

ordfører