Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2015 under Utenriksdepartementet

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 11. desember 2015

Anniken Huitfeldt

Sylvi Graham

leder

ordfører