Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2017, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15)

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 13. desember 2015

Kari Kjønaas Kjos

leder og ordf. for kap. 734 og 765

Olaug V. Bollestad

ordf. for kap. 2756 og 2790

Ruth Grung

ordf. for kap. 722, 762 og 3722

Bård Hoksrud

ordf. for kap. 702 og 2751

Kristin Ørmen Johnsen

ordf. for kap. 732, 780 og 3732

Lavrans Kierulf

ordf. for kap. 729 og 769

Ketil Kjenseth

ordf. for kap. 701, 703, 733, 3701 og 3703

Ingvild Kjerkol

ordf. for kap. 770 og 2752

Tove Karoline Knutsen

ordf. for kap. 710, 721, 3710 og 3721

Torgeir Micaelsen

ordf. for kap. 712, 723 og 3723

Elisabeth Røbekk Nørve

ordf. for kap. 700, 720, 2711 og 3720

Sveinung Stensland

ordf. for kap. 750, 751 og 3750

Kjersti Toppe

ordf. for kap. 714 og 3714

Tone Wilhelmsen Trøen

ordf. for kap. 761 og 783

Line Kysnes Vennesland

ordf. for kap. 781 og 2755