Innstilling fra finanskomiteen om Ny saldering av statsbudsjettet 2022

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 14. desember 2022

Eigil Knutsen

leder og ordfører