Lagtinget - Møte tirsdag den 14. juni 2005 kl. 23.20

Dato: 14.06.2005

Dagsorden

Møtet slutt kl. 23.35.