Stortinget - Møte torsdag den 29. mars 2001 kl. 10

Dato: 29.03.2001
President: Hans J. Røsjorde

Dagsorden

Møtet hevet kl. 22.10.