Stortinget - Møte tirsdag den 2. juni 2009 kl. 10

Dato: 02.06.2009
President: Thorbjørn Jagland

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.58.