Stortinget - Møte onsdag den 26. mai 2010 kl. 10

Dato: 26.05.2010

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir en rekke endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikten som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 1, fra representanten Hans Olav Syversen til statsministeren, er overført til justisministeren som rette vedkommende. Etter anmodning fra justisministeren blir dette spørsmålet flyttet og besvart før spørsmål 8, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 3, fra representanten Øyvind Håbrekke til kommunal- og regionalministeren, er overført til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren som rette vedkommende. Spørsmålet vil imidlertid bli besvart av kunnskapsministeren på vegne av barne-, likestillings- og inkluderingsministeren, som er bortreist.

Spørsmål 4, fra representanten Gunnar Gundersen til nærings- og handelsministeren, vil bli besvart av justisministeren på vegne av nærings- og handelsministeren, som er bortreist.

Spørsmål 10, fra representanten Line Henriette Hjemdal til olje- og energiministeren, er trukket tilbake.

Spørsmål 11, fra representanten Torgeir Trældal til landbruks- og matministeren, er overført til miljø- og utviklingsministeren som rette vedkommende.

Presidenten: Spørsmål 1 vil bli besvart senere.

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 1

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14