Stortinget - Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9

Dato: 17.12.2010
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.01.