Stortinget - Møte tirsdag den 14. mai 2013 kl. 10

Dato: 14.05.2013
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 18.11.